Beelden

 

Haar stenen beelden zijn meestal sterk gestileerd en zeer eenvoudig van belijning. Het zijn bijna alle vrouwentorso’s. Dikwijls probeerde zij in haar stenen beelden een contrast te vinden; naast een gepolijst deel is er ook vrijwel altijd een ruw stuk steen te zien waarmee zij de beschouwer wilde confronteren met het ontstaansproces.


Haar stenen beelden zijn niet realistisch maar wel figuratief en bovenal zeer aaibaar. Zij probeerde a.h.w. een ideaalbeeld te creëren waarin het vrouwelijke, dikwijls op een wat afstandelijke wijze, maar door een pure benadering wordt geduid.

In tegenstelling daarmee hebben haar keramische beelden eerder een zeer directe en intensieve gevoelswaarde; ze zijn niet mooi in de klassieke betekenis van het woord, eerder grof van vorm, maar geven op een zeer expressieve wijze gevoelens als eenzaamheid, verlatenheid en verdriet weer.


In haar bronzen beelden spelen beweging en dynamiek een belangrijke rol, maar ook inkeer. De vrouwenfiguren die zij maakte zijn dikwijls ook een beetje in zichzelf gekeerd. Zij lijken te denken: "raak me niet aan, ik ben wie ik ben en verder heb ik op dit moment nergens anders behoefte aan". Zij zijn alleen bezig met dat waar ze op dat moment mee bezig zijn, bijvoorbeeld een bepaalde dans. Zo hebben ze naast uitbundige beweging ook iets meditatiefs. Qua houding zijn ze zeer uitdrukkingsvol.

 

Haar figuren zijn veelal sterk gestileerd, zwierig en wervelend. Esthetiek is duidelijk en overtuigend aanwezig in de bronzen. Dat geldt evenzeer voor de ritmiek als voor de huid van de beelden; die is gevarieerd en frappant; de bronzen vertonen een grote diversiteit en raffinement. De detaillering in houding versterkt hun lichaamstaal.

 

 

Bronzen beelden

Keramieken beelden

Stenen beelden

^ Naar boven